סקרי שטח

סקרי שטח

סקרי שטח מבוצעים בידי סוקרים מנוסים אשר יורדים אל השטח על מנת לבדוק את מצב המתחרים בשטח ואת סגנון המוצרים שמצליחים במקום. לאחר הפקת דוח סקירת שטח, אנו נשתמש במידע אודות המתחרים בנקודת המכירה כדי לגבש אסטרטגיית חיזוק למוצרי החברה.

לדוגמא, סוקר שטח יכול ללכת לקיוסק בקיבוץ ולגלות שהתושבים שם מעדיפים מיצים בבקבוקי קרטון על פני בקבוקי פלסטיק. אם הפירמה שאנו מייצגים מוכרת בקבוקי פלסטיק באותו מקום, ואילו החברה המתחרה מוכרת בבקבוקי קרטון ומציגה רקורד מכירות מרשים – אזי זה זמן להחליף את מוצרי החברה בנקודת המכירה ולהתאים אותם להעדפות התושבים.

ניתן לשלוח את סוקרי השטח המקצועיים שלנו לנקודות עם מכירות חלשות על מנת שיזהו את נקודות החולשה שלכם, ויסייעו בתכנון אסטרטגיית צמיחה. בנוסף, ניתן לשלוח את סוקר השטח כדי שיבדוק את השטח לפני חדירה לנקודת שיווק חדשה.

להזמנת סוקר שטח מקצועי השאירו פרטים