על הקד"מ

קד"מ שטח  - הצורך

     • נוכחות מוגברת בנקודת המכירה - מנצחת!
     • מענה להפסד מכר כתוצאה מ- O0S
     • מענה למגבלת כ"א
     • גמישות תפעולית כתגובה לפעילות מתחרים
     • תמיכה בפעילות ממוקדת לאורך זמן (לקוח, מגזר, השקה, מותג וכו')
     • תגבור כח המכירות

מפתחות להצלחה - K.S.F

     • התמקצעות עפ"י סוג הלקוח  (פורמט, שוק, מגזר, גודל וכו'...)
     • פעילות תומכת מכירות
     • גמישות תפעולית
     • תקשורת ניהולית הדוקה מול הספק

תפוקות...

     • גידולים בפידיון במכפילים טובים (השקעה/ תמורה)
     • הגדלת שטחי מדף וחיזוק נראות
     • גידול בנתחי שוק ( ערוץ, פורמט, מותג...)
דף הבית » על הקד"מ